Fit 4 DigiLine
HANKEKUMPPANIT
 
HANKEKUMPPANIT
 

bit schulungscenter GmbH, Itävalta
bit (= best in training) schulungscenter (= koulutuskeskus), perustettu 1986, on yksi Itävallan johtavista ammatillisen koulutuksen ja harjoittelun, työvoimapoliittisen koulutuksen ja työelämälähtöisten projektien tarjoajista. Vahvuutenamme on kokemuksemme ja muotoiluosaamisemme koulutuksessa, opetusmenetelmissä ja opetusteknologiassa sekä kansallinen ja kansainvälinen projektiosaaminen. Meillä on vankka kokemus työskentelystä erilaisten kohderyhmien ( nuoret, työvoiman ulkopuoliset) kanssa ja heidän kouliutustarpeisiinsa vastaamisesta. Meillä on 263 vahvaa osaajaa seitsemällä eri alueella Itävallassa, mikä mahdollistaa nykyaikaisimpien ja luovien koulutusratkaisujen tuomisen projekteihimme.

www.bitschulungscenter.at

EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL, Italia
European Grants International Academy (= egina) on koulutus- ja konsultointitoimisto, jolla on ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisoikeus Umbrian alueella, Italiassa. Se toimii opettajille, NEET-nuorille, työttömille ja senioriväestölle suunnattuna aikuiskoulutuskeskuksena. Tavoitteenamme on edistää EU:n valtioiden rajat ylittävää liikkuvuutta määrittelemällä kullekin oppijallemme paras mahdollinen oppimiskokemus. Järjestämämme kursseja opettajille ja aikuiskouluttajille sekä ylläpidämme portaalia, jossa opastamme EU:n liikkuvuuteen ja jaamme kokemuksia siitä. Teemme kansainvälistä yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa yli 40 käynnissä olevassa projektissa.

www.egina.eu

Innovation Frontiers IKE, Kreikka
Innovation Frontiers on koulutusteknologian kehittämis- ja tutkimusyritys, jonka pääkonttori on Ateenassa. Teemme yhteistyötä erilaisten oppilaitosten, kuten yliopistojen, koulujen, ammattioppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten kanssa. Tavoitteenamme on tarjota uudenlaisia menetelmiä koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseen ja sen vaikutusten tehostamiseen. Kehitämme ja toteutamme intohimoisesti innovatiivisia ratkaisuja eri osioihin, kuten virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen, robotiikkaan tai ICT-lähtöiseen yrittäjyyteen. Työllistämme eri alojen asiantuntijoita, kuten opettajia, graafisia ja pelisuunnittelijoita, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, ohjelmoijia ja neurotieteilijöitä. Työskentelemme eri kumppaneiden kanssa yhteensä 20 Erasmus+ KA2 -hankkeessa.

www.innovationfrontiers.gr

Työväen Akatemia, Suomi
Työväen Akatemia on yksityinen vuonna 1924 perustettu oppilaitos. Toteutamme korkealaatuista aikuisopetusta, joka edistää kestävää kehitystä, tasa-arvoisuutta, monikulttuurisuutta ja aktiivista sekä kriittistä kansalaisuutta. Tavoitteenamme on antaa eri taustoista tuleville opiskelijoillemme toinen mahdollisuus oman paikkansa löytämiseen yhteiskunnassa. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus suunnitella opintonsa henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti. Meillä työskentelee vakituisesti noin 20 henkilöä. Lisäksi työllistämme vuosittain noin 150 vierailevaa luennoitsijaa. Vuosittain meillä opiskelee 250-350 opiskelijaa, joista osa asuu oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa.

www.akatemia.org

Babel Idioma y Cultura S.L., Espanja
Babel Idiomas on yli 20 vuotta toiminut perheyritys Malagassa. Tarjoamme kielikursseja lapsille, nuorille, aikuisille ja yrityksille. Tarjoamme valmennusta Cambridge Examination -kielikokeeseen sekä eri opetusmenetelmien opetusta kieltenopettajille.
Olemme mukana useissa Erasmus+ -projekteissa. Syksyllä 2020 opettajamme ja tutkijamme olivat mukana neljässä uudessa hankkeessa yhdessä eri EU-maista tulevien partnereiden kanssa.

www.babelidiomas.es

Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Verein ÖSD), Itävalta
1992/1993 perustettu ÖSD on kansainvälisesti tunnustettu saksa vieraana kielenä ja saksa toisena kielenä kielitutkintojen tarjoaja. Tarjoamme standardoituja kielitutkintoja, jotka on tehty Common European Framework of Reference for Languages and Profilen mukaisesti. Meillä on yli 400 tutkinnon suorittamispaikkaa yli 50 maassa. Tutkintomme suorittaa vuosittain yli 100 000 henkilöä. Lisäksi työskentelemme kansainväisissä projekteissa, kuten Fit4DigiLinE.

www.osd.at

xx

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which solely reflect the views of the authors.
The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.