Empowering language educators
for the online world
 
Empowering language educators
for the online world
 
Empowering language educators
for the online world
 

MISSIOMME

Tehostaaksemme verkko-opetusta kehitämme kieltenopettajille verkkokursseja ja työkaluja, joiden avulla he voivat kehittää ammattiosaamistaan erityisesti digiteknisen tuntemuksen, sen hyödyntämisen opetuksessa sekä digiopetuksen vaatimien vuorovaikutustaitojen osalta.

VISIOMME

Eurooppalaisten kieltenopettajien digi-osaaminen vahvistuu.

 

TERVETULOA Erasmus+ projektin Fit4DigiLinE verkkosivuille

Fit 4 Digital Linguistic Education –projektin tavoitteina on luoda digitaalisen opetuksen tietopankki kieltenopettajille ja kehittää heille uusi työkalu digitaalisten taitojen harjoittelemiseen. Koska sen maan kielen osaaminen, jossa henkilö asuu ja työskentelee, on ehdoton edellytys työmarkkinoilla pärjäämiselle ja yhteiskuntaan integroitumiselle, projektissa pyritään lisäämään kieltenopettajien ammattitaitoa parantamalla heidän etäopetustaitojaan. Projektin tuotoksina syntyy oppimateriaaleja kehittämään digiosaamista, verkko-opetusta ja siinä tarvittavia vuorovaikutustaitoja.

Näin projekti tarjoaa arvokkaan lisän “opettajien ja muiden aikuisoppijaa tukevien ammattilaisten osaamisen kehittämiseen”.

Projektissa syntyvät materiaalit ja tuotokset ovat vapaasti käytettävissä vähintään 5 vuotta projektin päättymisestä. Haluamme laajaa keskustelua digiosaamisen tärkeydestä osana kieltenopetusta ja tarjoamme kieltenopettajille työvälineitä digitaaliseen kieltenopetukseen.

Objectives and Impact of the Project

Projektin Fit 4 DigiLinE vaikuttavuus eri osa-alueilla:

*  Kieltenopettajien lisääntynyt tietoisuus digitekniikan hyödyntämismahdollisuuksista;
*   Kieltenopettajien vahvistunut luottamus arvioida opiskelijoiden oppimista;
*  Lisääntynyt tietoisuus digiosaamisen ja sen vaatimien vuorovaikutustaitojen tärkeydestä osana kieltenopettajien ammattiosaamista;
Kielikoulutuksen toimijoiden ja muiden sidosryhmien parantuneet mahdollisuudet ajasta ja paikasta riippumattomaan kouluttautumiseen MOOC-kurssin avulla.

Partnerimme

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which solely reflect the views of the authors. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.