TUOTOKSET
 
 

Täältä löydät ja voit ladata ilmaiseksi kaikki materiaalit, joita kehitämme osana tätä hanketta.
Tulokset julkaistaan aina englanniksi ja useimmiten myös kaikilla hankekumppaneiden kielillä.
Tässä voit vaihtaa eri kieliversioiden välillä:

SAKSA  | ESPANJA  | KREIKKA ITALIA  |  ENGLANTI

Tässä kansainvälisessä raportissa esitellään digitaalisen kieltenopetuksen nykytilanne ja Itävallassa, Italiassa, Kreikassa, Suomessa ja Espanjassa jo käytössä olevat digitaaliset välineet sekä kootaan yhteen kumppanimaiden hyviä käytäntöjä. Tässä ensimmäisessä vaiheessa opettajat, kieltenopettajat ja kielikoulujen johtajat osallistuivat suoraan tutkimustoimintaan osallistumalla strukturoituihin verkkokyselyihin, puolistrukturoituihin haastatteluihin ja fokusryhmiin. Lisätutkimusten avulla kerättiin lisää esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Kansainvälinen raportti (Englanti)

Hyvien käytäntöjen keruu (Englanti)

Haastattelu- ja fokusryhmäopas

Kymmenosainen digitaalisen kieltenopetuksen kurssimme kattaa aiheet, joista kieltenopettajat kertoivat tarvitsevansa eniten lisäkoulutusta.  Voit suorittaa koko kurssin tai keskittyä sinulle hyödyllisimpiin oppimiskokonaisuuksiin. Etkö ole varma, mitä sinun pitäisi opiskella? Voit käyttää itsereflektiotyökalua päätöksenteon apuna.

Didaktinen käsite (Englanti)

Opetussuunnitelma (Englanti) 

Verkkokurssi

Kurssin sisältö ladattavissa PDF-tiedostona

50 kysymystä, joiden avulla voit pohtia omia taitojasi ja tietojasi digitaalisen kieltenopetuksen alalla. Käytä sitä apuna päättäessäsi, missä tarvitset lisäkoulutusta ja mitkä verkkokurssin oppimiskokonaisuudet olisivat sinulle hyödyllisimpiä.

Itsearviointityökalu 

Käsikirja (Englanti)

Massive Open Online Course (MOOC) -kurssimme tarjoaa käytännön demonstraatioita siitä, miten digitaalisia työkaluja voidaan käyttää resurssien ja toimintojen luomiseen ja jakamiseen kieliluokassa.

Moduuleja on yhteensä 7:

1) Oppimisvideot ja screen casting

2) Mielikartat, muistikortit ja sarjakuvat.

3) Audiot, tekstitykset ja podcastit.

4) Oppimispelit

5) Arviointi: Testaus ja testien kehittäminen

6) Opiskelijoiden auttaminen luomaan omia resurssejaan

7) Itsehoito: Psyykkinen ja fyysinen terveys kieltenopettajana

Tutustu ja opi jotain uutta!

➜ MOOC

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoja hankkeesta, voit tutustua esitteeseemme.

FLYER

xx

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which solely reflect the views of the authors.
The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein.