Πηγές
 
Πηγές
 

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν όλο το υλικό που αναπτύσσουμε στο πλαίσιο αυτού του έργου.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται πάντα στα αγγλικά και ως επί το πλείστον επίσης σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου.

Εδώ μπορείτε να μεταβείτε στις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  |  ΙΣΠΑΝΙΚΆ  |  ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΆ  |   ΙΤΑΛΙΚΑ  |  ΑΓΓΛΙΚΑ

Αυτή η διακρατική έκθεση παρουσιάζει την κατάσταση της ψηφιακής διδασκαλίας γλωσσών και τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ήδη στην Αυστρία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία και την Ισπανία, καθώς και μια συλλογή καλών πρακτικών στις χώρες εταίρους. Σε αυτή την πρώτη φάση, οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές ξένων γλωσσών και οι διευθυντές γλωσσικών σχολείων συνέβαλαν άμεσα στις ερευνητικές δραστηριότητες, συμμετέχοντας σε δομημένες διαδικτυακές έρευνες, ημιδομημένες συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης. Πρόσθετη έρευνα γραφείου βοήθησε στη συλλογή περαιτέρω παραδειγμάτων καλών πρακτικών.

 Διακρατική έκθεση (Αγγλικά)

Συλλογή καλών πρακτικών (Αγγλικά)

Οδηγός Συνέντευξης και Ομάδας Εστίασης

Το μάθημα ψηφιακής γλωσσικής εκπαίδευσης των 10 τμημάτων μας καλύπτει τα θέματα στα οποία οι καθηγητές ξένων γλωσσών μας είπαν ότι χρειάζονται περισσότερο επιμόρφωση.  Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το μάθημα ή να επικεντρωθείτε στις μαθησιακές ενότητες που έχουν μεγαλύτερη αξία για εσάς. Δεν είστε σίγουροι για το τι πρέπει να μελετήσετε; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτοαναστοχασμού για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε.

 Διδακτική έννοια (Αγγλικά)

Πρόγραμμα σπουδών (Αγγλικά)

Διαδικτυακη σειρα μαθηματων

Περιεχόμενα μαθημάτων για λήψη ως PDF

50 ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να προβληματιστείτε σχετικά με τις δικές σας δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα της ψηφιακής διδασκαλίας γλωσσών. Χρησιμοποιήστε το για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε πού χρειάζεστε επιπλέον κατάρτιση και ποιες μαθησιακές ενότητες του διαδικτυακού μαθήματος θα είχαν μεγαλύτερη αξία για εσάς.

Εργαλειο αυτο-αξιολογησησ

Χειροκίνητο (Αγγλικά)

Το “Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα” (MOOC) παρέχει πρακτικές επιδείξεις για το πώς να χρησιμοποιείτε ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία και την κοινή χρήση πόρων και δραστηριοτήτων στην τάξη των γλωσσών.

Συνολικά υπάρχουν 7 ενότητες:

1) Μαθησιακά βίντεο και διαμόρφωση οθόνης

2) Mind Maps, Flashcards και κόμικς

3) Ακουστικά, υπότιτλοι και podcasts

4) Μαθησιακά παιχνίδια

5) Αξιολόγηση: Δοκιμές και ανάπτυξη δοκιμών

6) Βοηθώντας τους μαθητές να δημιουργήσουν τους δικούς τους πόρους

7) Αυτοφροντίδα: Ψυχική και σωματική υγεία ως καθηγητής ξένων γλωσσών

Ρίξτε μια ματιά και μάθετε κάτι καινούργιο!

➜ MOOC

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο φυλλάδιό μας.

FLYER